SISTEMSKE
KONSTELACIJE

Svi se sjećamo trenutka u kojem smo postali svjesni da smo zapetljani i zarobljeni u nekom obrascu iz kojeg ne znamo kako izaći. Takve zapetljaje pronalazimo unutar nas samih, u odnosima sa drugima a i u odnosima prema neživim stvarima ili pojmovima.

Znanost i praksa sistemskih konstelacija pokazuju kako svaki sistem posjeduje svoju unutarnju mudrost i principe. Svaki sistem silno želi da svi njegovi dijelovi ili članovi budu dobro, namireno, integrirano i na svom mjestu. Kada to nije tako, sistem “vrišti”, neefikasan je i uznemiren. A to se iskazuje na brojne načine u našim životima – od nezadovoljstva, preko različitih životnih poteškoća, blokada, problema u odnosima, financijskih i poslovnih izazova pa sve do bolesti.

Cjelina (sistem) se uvijek razlikuje od pukog zbroja svojih dijelova. Sistemske konstelacije “razgovaraju” upravo sa tom cjelinom uvažavajući i brinući se o svakom njezinom dijelu. Postavljanjem konstelacije zapravo pitamo sistem kako uspostaviti cjelovitost i ravnotežu. I sistem uvijek zna i pokazuje jasan odgovor.

Konstelacijama spoznajemo da ništa nije počelo sa nama ali da sa nama može završiti. 

SISTEMI

Svaki sistem (tijelo, odnos, obitelj, kolektiv…) ima specifičnu ulogu i svoja pravila a sastoji se od dijelova koji su međusobno povezani. Svaki dio ima svoju važnu i nezamjenjivu ulogu u sistemu. 

Kada se jedan dio sistema promijeni, ostali dijelovi se sukladno tome mijenjaju. Taj međusobni utjecaj dijelova sistema je često u domeni nesvjesnog i nevidljivog.

Sistemskim konstelacijama dobijamo jasne uvide u nevidljivo u svakodnevnom životu te se samim doživljajem promjena počinje događati u životu osobe.

KONSTELACIJSKE TEME

UNAPREĐENJE ODNOSA – sa djecom, unutar obitelji, prijateljima, partnerima, kolegama, nadređenima…

SAMORAZVOJ I INTEGRIRANJE – na razini emocija, psihe, intelekta, tijela, duhovnosti, zdravlja… Razvijamo  različite dijelove svojeg bića, svoje talente, aspekte i resurse dok dobijamo uvide u zapreke i blokade.

KARIJERA I NOVČANA PITANJA – odabir i razvoj karijere, samoostvarenje kroz posao, unapređenje odnosa prema novcu, obavezama, samodisciplini, planiranju… 

POSLOVNE I ORGANIZACIJSKE TEME – razvoj biznis plana, sistemski uvidi u dinamiku organizacije ili njezinih dijelova, rješavanje problema i blokada, donošenje odluka i odabir opcija, slaganje timova i selekcija kandidata…

KAKO IZGLEDAJU KONSTELACIJE?

  1. Klijent treba imati jasnu namjeru i istinsku želju riješiti svoj problem te odlučuje želi li postavljati konstelaciju u individualnom ili grupnom okruženju. Oba načina su jednako vrijedna u svojim rezultatima a u odluci klijentu može pomoći voditelj konstelacija. Konstelacije se mogu postavljati uživo ili online.
  2. Klijent u individualnoj konstelaciji osobno prolazi kroz dijelove sistema te tako dobija uvide dok u grupnoj konstelaciji dijelove sistema predstavljaju osobe (reprezentanti) a klijent sudjeluje promatrajući dinamiku sistema izvana (poput predstave). Sudjelovanjem u ulozi reprezentanta u tuđim sistemima radimo na svojim temama te unapređujemo kvalitetu svog života. Za sudjelovanje u konstelacijama nije potreban nikakav talent niti iskustvo. Konstelacije nisu proces koji uključuje meditativna ili bilo kakva promijenjena stanja svijesti. 
  3. Postavljanju konstelacije u užem smislu prethodi razgovor o problemu sa voditeljem konstelacija. Razgovor se vodi bez prisustva drugih osoba te ima svoja određena pravila i strukturu a završava odabirom dijelova sistema (pozicija) koje će biti postavljene u prostor.
  4. U grupnom okruženju klijent intuitivno odabire prisutne osobe (reprezentante) koje će predstavljati dijelove sistema. Reprezentanti mogu znati (otvorena konstelacija) ali i ne moraju znati što predstavljaju (prikrivena konstelacija). U individualnom okruženju, klijent odabire markacije (geometrijske likove različitih boja i oblika, figurice…) kao dijelove svog sistema. Klijent niti u jednom trenutku konstelacije ne može napraviti nešto krivo ili pogriješiti. 
  5. Klijent postavlja dijelove svog sistema u prostor (inicijalna slika) nakon čega slijedi konstelacijski rad u užem smislu. Voditelj konstelacija vodi klijenta i reprezentante kroz proces različitim konstelacijskim intervencijama. Konstelacija završava završnom slikom u kojoj su svi dijelovi postavljenog sistema zbrinuti i namireni, na svom mjestu i u svojoj ulozi. Voditelj konstelacija i klijent ne mogu svojim postupcima ili željama upravljati sistemom te je potrebno povjerenje u mudrost sistema i prepuštanje procesu sa punim povjerenjem.
  6. Završni razgovor klijenta i voditelja bez prisutnosti drugih osoba.
  7. Proces započet konstelacijskim radom nastavlja samostalno djelovati kroz život klijenta mjesecima a ponekad i godinama.

TRAJANJE KONSTELACIJA I CIJENA

  • Individualna konstelacija (uživo ili online) – 1,5 h : 90 € 
  • Grupna konstelacija (uživo ili online) – 2 h : 120 € 
  • Konstelacija za tvrtke: prema upitu

KOLIKO ČESTO MOGU POSTAVLJATI SVOJU KONSTELACIJU?

Ukoliko postavljamo istu temu, između dvije konstelacije je preporučljivo napraviti razmak od najmanje 3 mjeseca kako bi se procesi pokrenuti u konstelaciji imali priliku razviti. Ukoliko postavljamo različite teme, tada razmak između dvije konstelacije može biti kraći.

Imam pitanja vezana uz: