U OBRANU
ASTROLOGIJE

Bez obzira koliko daleko seže vaša naklonost prema astrologiji, sigurno ste se više no jednom našli na meti onih koji su vam je osporavali pozivajući se na najrazličitije znanstvene činjenice i argumente. Većina optužbi i kritika polazi od posve pogrešnih premisa koje upućuju na nepoznavanje suvremene astrologije.

Naučite kako stati u njezinu obranu kroz pregled kritika najčešće upućenih na adresu astrologa i poklonika astrologije.

Astrologija se ne može znanstveno dokazati i svi takvi dosadašnji pokušaji nisu dokazali njezinu vjerodostojnost.
Astrologija nije znanost niti pretendira to biti. Znanost implicira znanstvene metode u dokazivanju hipoteza a astrologija prije svega barata jezikom simbola koji su po svojoj definiciji višeznačni i nemoguće ih je svesti na jednostavne pojmove i krute definicije. Iako je bilo i drugačijih pokušaja, većina istraživanja provođena je na osnovu dvanaest znakova Zodijaka. Ti su pokušaji unaprijed osuđeni na propast jer je i površnom zaljubljeniku u astrologiju jasno da je ona nešto više od sunčevog znaka te je neumjesno na osnovu tog pojednostavljenog sistema očekivati statistički relevantne podatke. U ozbiljnom pristupu tumačenju horoskopa ponajprije valja uzeti u obzir cijelu kartu koja je vrlo kompleksna i što je najvažnije dinamična baš poput ljudske prirode pa ju je stoga nepravedno i netočno svesti na neki njezin dio koji bi se mogao znanstveno dokazati. Općenito gledajući, znanstvena dokazivost nije jedini parametar vjerodostojnost neke ljudske discipline ili pojma. Religijski sistemi također nisu znanstveno dokazivi u cijelosti baš kao ni umjetnost, kreativnost, ljubav, mašta… I u samoj znanosti, recimo fizici, postoje konstante koje su definirane i dokazane ali nitko im ne zna porijeklo kao ni zašto su točno tolike koliko iznose.

Astrolozi ne poznaju premise suvremene astronomije iako ih navodno koriste.
Astronomija i astrologija bile su milenijima jedna disciplina koja je započela kao sprega znatiželje i vjerovanja da nebesa utječu na zbivanja na zemlji. Danas astronomi i astrolozi govore posve različitim jezicima. Astronomija i astrofizika pokušavaju opisati i shvatiti stvaranje, ponašanje i „sudbinu“ planeta, zvijezda i galaktika što sačinjavaju vidljivi svemir. Astrologija se bavi tumačenjem položaja nebeskih tijela u terminima ljudskog karaktera i ponašanja te je uopće ne zanimaju fizički uzroci i učinci nebeskih pojava. Suprotno općem stajalištu, današnji suvremeni astrolog zna puno više o astronomiji nego što astronomi znaju o astrologiji koju sustavno prozivaju i o njoj pišu knjige. Svaki školovani suvremeni astrolog dobro poznaje osnove astronomije koju koristi u svome radu.

Položaj planeta po znakovima koje koriste astrolozi ne odgovara sazviježđima.
Postoje dvije vrste Zodijaka: sideralni (siderički) ili zvjezdani Zodijak (odgovara realnom položaju zviježđa) te tropski ili simbolički Zodijak (nastao prije ere kompjutera i teleskopa) kao pojednostavljeni sistem praćenja planetarnih kretanja. Radi se o zamišljenom pojasu, ekliptici po kojem se Sunce prividno kreće oko zemlje. Nju astrolozi dijele na 12 jednakih dijelova (znakova) od po 30 stupnjeva a nazive su dobili prema zvjezdanim konstelacijama koje su stajale iza njega. U razdoblju prije nekoliko tisuća godina ova dva sistema bila su gotovo ista, do danas se akumulirala razlika zbog razlike u postavljanju početne točke Zodijaka. Moderni zapadni astrolozi upotrebljavaju tropski Zodijak i ne bježe od toga da on ne koincidira s njihovim istoimenim konstelacijama. Ali znaju i zašto ga upotrebljavaju: jer su na tom sistemu nastala sva zapažanja kroz stoljeća koja dovode u korelaciju kretanja na nebu s ljudskim životom.

Astrolozi upotrebljavaju geocentričan sustav (zemlja kao statično središte svemira) iako je znanost odavno dokazala heliocentričan (Sunce kao središte sistema).
Korištenje geocentričnog sustava od strane astrologa ne proizlazi iz neznanja već zato što su se položaji zvijezda i planeta kao i njihov međusobni odnos bilježili i pratili sa zemlje. Naš horoskop je pogled u nebo s mjesta na kojem smo rođeni i u trenutku kad smo rođeni. Natalna karta je naša perspektiva svemira i na nekoj simboličkoj razini svatko od nas je sam sebi središte svemira.

U smislu nekih fizikalnih veličina (elektromagnetsko zračenje, gravitacija) na dijete koje se rađa veći utjecaj ima žarulja u rađaonici ili sama zgrada nego položaj planeta koji se bilježi u njegovom horoskopu i koje će navodno utjecati na čitav njegov život.
Planete i zvijezde na nas imaju utjecaj samo na simboličkoj razini. Iako govorimo o tome da se nekom“zvijezde smiješe ili ne“ nitko ne zna točno o kakvom je utjecaju tu riječ. Ne radi se o nekoj fizikalnoj sili koja utječe na nas već o svojevrsnom sinhronicitetu. Obrasci koji se ponavljaju a mogu se zamijetiti između ciklusa nebeskih tijela i događaja vezanih uz ljude su stoljećima bilježeni, korigirani, prilagođavani i to im daje vjerodostojnost koja se potvrđuje u praksi.

Prema astrologiji, svijetom hoda 12 tipova ljudi točno određenog izgleda, zanimanja i karaktera. Nemoguće je čitavo čovječanstvo svesti na 12 znakova.
Iako najtipičniji pripadnici pojedinih znakova doista dijele neke zajedničke karakterne crte, naravno da suvremenom i školovanom astrologu ne pada na pamet tvrditi da je 1/12 ukupnog svjetskog stanovništva identično. Na simboličkoj razini svih dvanaest znakova zajedno predstavlja cjelokupnost ljudskog karaktera i ponašanja. Za promatranje astrologije isključivo kroz prizmu sunčevog znaka krivi su i sami astrolozi koji se, što zbog komercijalizacije a što zbog približavanja struke široj publici, bave tom tzv. astrologijom sunčevog znaka pišući prognoze za tiskane i ostale medije. Ponovimo, natalni ili neki drugi horoskop vrlo je kompleksan sustav za čije je tumačenje potrebna velika količina faktografskih podataka (10 planeta i zvijezda smještenim po znakovima i kućama, njihovo vladarstvo nad pojedinim kućama, njihov međusobni odnos itd.) koji se na osnovu znanja i iskustva sintetiziraju u sudaru s realnošću njegovog vlasnika.

Astrologija negira utjecaj gena i okoline u razvoju ličnosti već istu pripisuje isključivo obrascima na nebu.
Profesionalni astrolog nikad neće tvrditi da može do kraja protumačiti horoskop pojedine osobe bez izravnog kontakta upravo zato što se simbolički jezik koju koristi astrologija mora dovesti u kontekst sa realnim okvirima života dotične osobe. Osim toga, iako se u horoskopu ne vide geni kao takvi, oni se registriraju kroz njihovu manifestaciju – primjerice, kroz sklonost ka nekoj vrsti oboljenja koje može biti genetski uvjetovano. Isto tako, u horoskopu se više nego jasno vide razvojne okolnosti te u njima nastali obrasci ponašanja koji osobu čine takvom kakva jest ali u dinamičnom smislu, u skladu s ljudskom prirodom a nikako kao fiksni zapis sudbine.

Astrolozi su manipulatori jer koriste informacije koje im daje klijent te ih zatim prerađuju u informaciju koju dotični želi čuti.
Ovakva optužba rezultat je izrazito negativnog stava koji je bespredmetan i ostavlja vrlo malo prostora za obrazloženje. Činjenica jest da osobe koje koriste usluge astrologa najčešće već znaju većinu odgovora, no zaključke koji astrolog donosi nikako nisu u korelaciji sa željenim ili bilo kakvom vrstom manipulacije. Dapače, vrlo često klijent dolazi tražeći posve neutemeljenu nadu koja odavno ne postoji u realnim okolnostima dotičnog pitanja pa ga astrolog na temelju astroloških pokazatelja vezanih uz isto mora na to upozoriti. I na kraju, recimo još samo ovo: da je astrologija doista manipulativna djelatnost, onda bi se astrologom postajalo preko noći ili nakon kakvog kratkog tečaja a ne nakon godina i godina proučavanja literature i njezinog oživljavanja u praksi kroz rad s ljudima.

Svoj uspjeh i trajanje astrologija može zahvaliti isključivo praznovjerju i sugestivnosti ljudi.
Ovo je još jedna u nizu optužbi koja astrologiju svrstava u svojevrsnu manipulacijsku vještinu umjesto u ozbiljnu disciplinu s više tisućljetnom tradicijom kojom se može pohvaliti vrlo mali broj ljudskih djelatnosti. Napomenimo i činjenicu da astrologiji savjetničku ulogu daju državnici, kraljevi, političari, burzovni mešetari, vlasnici i direktori manjih i većih kompanija, liječnici, psiholozi i mnogi drugi među kojima je većina visokoobrazovanih ljudi koji su se u praksi osvjedočili o vjerodostojnosti astrologije.

Brojni astrolozi neprestano izlaze u javnost s predviđanjima koja se u dominantnom postotku ubrzo pokazuju kao pogrešna.
Prije svega valja naglasiti da predviđanja ili predikcije nisu osnovna i jedina svrha astrologije tek jedan njezin manji dio. No, kako proučavanje prošlosti , osobito ako je bila bolna, rijetko koga zanima baš kao i relativno poznata sadašnjost, budućnost je često osnovna preokupacija klijenata koji koriste usluge astrologa te nameću pitanja vezana uz nju. Nadalje, mediji neprestano vrše pritisak na astrologe da na osnovu često vrlo šturih i nepotpunih informacija vrlo precizno i konkretno predvide buduće događaje. Za očekivati je da je u takvim slučajevima povećana mogućnost pogrešaka. Astrologija, poput svih ostalih ljudskih disciplina koje u jednom svom segmentu imaju predviđanja (meteorologija, medicina) nije nepogrešiva no sigurno je da se ne radi o dominantnom postotku.

Generacije astrologa neprestano osmišljavaju nove metode, nova tumačenja i nove pristupe koji više nemaju veze s astrološkom tradicijom kojom se ponose.
Astrologija se tijekom svoje povijesti definitivno mijenjala baš kao što su to činile druge discipline i znanosti. Uostalom, preispitivanje i mijenjanje osnovni su postulati znanosti. Primjerice, astronomija i medicina prije samo stotinu godina počivale su na potpuno drugačijim temeljima nego danas. Promjene koje se astrologiji najviše predbacuju svakako su uključivanje u sistem Urana, Neptuna i Plutona koji su redom bili otkriveni 1781, 1846. i 1930. godine. Negiranje novih otkrića u sunčevom sistemu na koji se oslanja bilo bi jednako kao da je medicina odbacila nova otkrića vezana uz razvoj tehnologije – recimo otkriće DNA 50-ih godina prošlog stoljeća. Kako se Plutonovo kretanje, iako vrlo sporo (treba mu gotovo 250 godina za obilazak oko Sunca) pokazalo kao relevantno u odnosu na život na zemlji, astrolozi ga nisu odbacili iako mu je znanstvena zajednica nedavno uskratila status planeta.

Astrologija nije dosljedna niti jasno definirana s obzirom da postoji toliko različitih vrsta a unutar svake nebrojena količina različitih sistema.
Doista, postoje različite vrste astrologija: indijska, kineska, aztečka, zapadna astrologija i mnoge druge. Zapadnu astrologiju dijelimo na tradicionalnu (fatalističku) i modernu (psihološku). Astrologija je poput religija i određenog broja znanstvenih disciplina uvjetovana geografski te se oslanja na generalni sociološko-kulturalni svjetonazor određenog područja. Isto tako postoje istočna i zapadna medicina a danas u doba globalizacije obje su u različitim omjerima prisutne u svim dijelovima svijeta te obje jednako uspješno liječe ljude i najčešće ne isključuju jedna drugu. Isto je s astrologijom. Iako u našim područjima prevladava zapadna astrologija, postoje i astrolozi koji prakticiraju druge oblike astrologije. Različiti sistemi u stvari su različite astrološke tehnike koje samo ukazuju na konstantni razvoj i istraživački duh astrologije u nastojanju postizanja maksimalne efikasnosti. Izreka „koliko astrologa, toliko astrologija“ ne govori o nepostojanju astrološke dosljednosti već o bogatstvu tehnika koje na osnovu vlastitog iskustva u svojem radu odabire svaki astrolog.

Da je u astrologiju pogrešno vjerovati dokazuje i katolička crkva koja je smatra grijehom.
Osnovna pretpostavka katoličke crkve kojom astrologiju proglašava grijehom jest da ona spada u vračanje ili gatanje, što je naravno posve pogrešno. Iako astrologija može postaviti smjernice vezane uz budućnost, ona time ne negira postojanje čovjekove slobodne volje na čemu Crkva inzistira, već upravo suprotno. Osnova suvremene astrologije jest upravo to da zvijezde ne čine ništa već da sve činimo sami. Valja napomenuti da je astrološka simbolika stoljećima starija od kršćanske, da je njihova isprepletenost nevjerojatna te da su astrološko baš kao i sva druga znanja prenosili upravo svećenici, stoljećima jedini učeni ljudi. I na kraju, astrologija nije religija da bi se u nju vjerovalo ili ne.

U trenutku pada aviona i pogibije 200 osoba, nemoguće je da su svi nasumično odabrani putnici imali loš horoskop.
Valja naglasiti da nesreće i igre na sreću ne spadaju pod ingerenciju suvremene astrologije koja nije fatalistička. Naime, astrologija može predviđati samo događaje koji su posljedica neke vrste razvoja te našeg ponašanja i zalaganja. Također, iz horoskopa nije moguće predvidjeti nečiju smrt, osobito ako se ona dogodi u nesreći.

Ako su parametri za izradu horoskopa koji nas određuje datum, sat i mjesto rođenja, kako to da djeca ili blizanci rođeni u istom trenutku na istom mjestu nemaju jednake životne putove?
Već sam naglasila kako je horoskop dinamični nacrt naših potencijala koji u sudaru s genetikom, utjecajem okoline i slobodnom voljom pruža nebrojene mogućnosti. Zvijezde ništa ne čine, sve činimo sami a one nam služe samo kao vodič za sretniji i ispunjeniji život u skladu sa svojim potrebama i talentima.